مرور رده

دکتر حامد سلیمی

مهمترین تصمیم در زندگی انتخاب مدار خوشبختی است.

در مقاله قبلی در مورد قرار گرفتن در مدار کسب ثروت با شما دوستان قدرتمندم صحبت کردم ولی تصمیم دارم در این مقاله در مورد مدار خوشبختی با شما صحبت کنم. شاید اطرافتان آدمهایی را میشناسید که دست به زانو نشسته و زمین و زمان را نفرین می‌کنند و به گونه‌ای مطمئن حرف می‌زنند که اگر سر سفره دلشان بنشینید واقعا باور می‌کنید که ...
ادامه مطلب ...