مرور رده

تلنگر

پادکست تلنگری: امن‌ترین پناهگاه خوت باش!

، گاهی، کسانی دشمنت می‌شوند، که بهترین خاطرات را با آن‌ها داشتی، کسانی که روزی عزیزترینت بودند و عزیزترینشان بودی. جوری در سخت‌ترین شرایط، زیرِ پای تو را خالی می‌کنند، که ناباورانه زمین می‌‌خوری، بغض می‌کنی، ناامید می‌شوی و از آرزوهایت دست می‌کشی! پادکست تلنگری وینیک به نام امن ترین پناهگاه خودت باش دانلود پادکست…
ادامه مطلب ...