مرور رده

مطالب انگیزشی

ساده ترین راه پولدار شدن: قرار گرفتن در مدار کسب ثروت

بی‌شک هرکسی به نوع خود برای رسیدن به پول و ثروت ارتعاشاتی می‌فرستد، بماند که گاهی اوقات این ارتعاشات بصورت اتفاقی و بدون هیچ آگاهی صورت می گیرد و به نوعی می‌توان گفت که ارتعاش از نوع عملی را خوب بلد هستند و از لحاظ تئوری شاید ارتعاش پول و قرار گرفتن در مدار کسب ثروت را قبول نداشته باشند همانند کارخانه‌داری که از صفر و از کارگری شروع کرده و بعد از…
ادامه مطلب ...