مرور رده

شناخت فردی

درس‌های مالی که ثروتمندان فقط به فرزندان‌شان آموزش می‌دهند!

معمولا راجع به فرزندان افراد ثروتمند با اصطلاحِ «بچه پولدار»-ها صحبت می‌کنیم و می‌بینیم که خرج کردن پول‌هایی که از پدرشان به آنها رسیده زندگی خوب و مرفه ای دارند… اما این پایان ماجرا نیست ! اینکه آنها شانس خوبی داشتند تا در خانواده‌ای از لحاظ مادی متولد و بزرگ شوند یک حقیقت است و نمی‌توان از آن فرار کرد. اما چیزی که راجع به این «بچه پولدار»-ها…
ادامه مطلب ...