مرور رده

موفقیت کسب و کار

شبکه پخش و توزیع؛ گام پنجم جهت راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری در یک کسب و کار

بعد از پروسه قیمت‌گذاری محصول و خدمات در کسب و کار ، نوبت به طراحی شبکه توزیع و پخش می‌رسد؛ مجموعه‌ای ازسازمان‌های وابسته به هم (از نظر ساخت محصول یا ارائه خدمت) تا بتوان محصول را به دست مصرف‌کننده رسانید. حال چرا شرکت با استفاده از واسطه‌ها مقداری از کنترل خود را بر فروش و مشتری از دست می‌دهد؟ این امر باعث می‌شود شرکت با کارایی بیشتری کالاهای…
ادامه مطلب ...