مرور رده

راه اندازی کسب و کار

تامین منابع مالی؛ گام دوم راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری در یک کسب‌وکار

همان‌طور که در یادداشت گذشته عنوان شد، پس از نیازسنجی و کسب اطلاعات و برنامه‌ریزی به‌منظور تدوین استراتژی‌های سازمان شامل چشم‌انداز (Vision) و برنامه عملیاتی (Mission)می‌باید نسبت به برآورد بودجه مورد نیاز در قدم اول و در قدم دوم نسبت به تأمین منابع مالی در راستای استراتژی تدوین شده اقدام کرد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی کارآفرینان و در برخی…
ادامه مطلب ...