پادکست تلنگری: بی‌سوادی یعنی …؟!

2 دقیقه و 42 ثانیه


بی‌سوادی حقیقی، ربطی به معلومات و تحصیلات ندارد!
یعنی؛ شبکه محبوبِ اجتماعی را که باز می کنی
تمامِ صفحات، پر باشد از روزمرگیِ آدم معروف‌ها
مسخره بازی معروف نماها
قضاوت‌های بی‌سر و ته
و توهین‌هایِ شرم آور … !
پادکست تلنگری وینیک بی‌سوادی یعنی …؟!
یعنی؛ تویِ صفحه و روی پروفایلت بنویسی …
“به بهشت نمی روم اگر مادرم آن جا نباشد … ”
و کمی آن طرف‌تر، مادرت از بی‌توجهی‌ات بغض کرده باشد …
یعنی ؛ مسیرِ تمامِ لباس فروشی و
آرایشگاه‌هایِ شهر را از حفظ باشی
اما حتی یک بار هم گذرت به کتابفروشی نیفتاده باشد …
این بی‌سوادیِ مدرن
دارد فرهنگمان را از ریشه می‌خشکانَد …
راستی حواستان هست؟!
نه از مطالبِ آموزشی خبری باشد
نه از چهار کلام حرفِ حساب … !

 

 

دانلود پادکست

رادیو وینیک برگزار می‌کند…

پادکست تلنگری «بی‌سوادی یعنی …؟!»

سخنران: دکتر حامد سلیمی


من اعتقاد دارم ملتِ بی سواد، زاده نمی شود، ساخته می شود … !

بی‌سوادیِ حقیقی، ربطی به معلومات و تحصیلات ندارد!
بی‌سوادی یعنی؛ شبکه محبوبِ اجتماعی را که باز می کنی
تمامِ صفحات، پر باشد از روزمرگیِ آدم معروف‌ها
مسخره بازی معروف نماها
قضاوت‌های بی‌سر و ته
و توهین‌هایِ شرم آور … !
نه از مطالبِ آموزشی خبری باشد
نه از چهار کلام حرفِ حساب … !

بی‌سوادی یعنی؛ تویِ صفحه و روی پروفایلت بنویسی …
“به بهشت نمی روم اگر مادرم آن جا نباشد … “
و کمی آن طرف‌تر، مادرت از بی‌توجهی‌ات بغض کرده باشد …
بی‌سوادی یعنی ؛ مسیرِ تمامِ لباس فروشی و
آرایشگاه‌هایِ شهر را از حفظ باشی
اما حتی یک بار هم گذرت به کتابفروشی نیفتاده باشد …
این بی‌سوادیِ مدرن
دارد فرهنگمان را از ریشه می‌خشکانَد …
راستی حواستان هست؟!

منتظر تلنگر بعدی من باشید…
شاد و پیروز و ثروتمند باشید!
دکتر حامد سلیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.