مرور برچسب

موفقیت فردی

آموزش کامل مدیریت بحران در سازمان

مدیریت بحران یکی از عملکردهای بسیار با اهمیت سازمان است و چنانچه به شکست ختم شود، منافع سهامداران و حتی بقای سازمان با تهدیدی جدی روبرو خواهد شد. در اصل کارشناسان روابط عمومی، اعضای بسیار مهم تیم مدیریت بحران محسوب می‌شوند. از این‌رو، کسب اطلاعات کاربردی پیرامون مدیریت بحران در سازمان از جمله دغدغه‌های کارکنان بخش روابط عمومی نیز به‌شمار می‌رود.…
ادامه مطلب ...